هاست بکاپ - 5 گیگابایت
24,000 تومان ماهانه
BH-1
هاست بکاپ - 10 گیگابایت
38,000 تومان ماهانه
BH-2
هاست بکاپ - 20 گیگابایت
64,000 تومان ماهانه
BH-3
هاست بکاپ - 30 گیگابایت
84,000 تومان ماهانه
BH-4
هاست بکاپ - 50 گیگابایت
143,000 تومان ماهانه
BH-5
هاست بکاپ - 100 گیگابایت
192,000 تومان ماهانه
BH-6