اقتصادی
197,600 تومان سالانه
100 مگابایت
پایه
270,000 تومان سالانه
200 مگابایت
حرفه ای
405,000 تومان سالانه
500 مگابایت
پیشرفته
520,000 تومان سالانه
1 گیگابایت
پیشرفته +
741,000 تومان سالانه
2 گیگابایت
نامحدود
1,118,000 تومان سالانه
5 گیگابایت