اقتصادی
290,000 تومان ماهانه
10 گیگابایت
حرفه ای
480,000 تومان ماهانه
20 گیگابایت
پلاس هاست
1,280,000 تومان ماهانه
50 گیگابایت