اتصال outlook به ایمیل هاست

 دسترسی ایمیل های سرور ویندوز

برای دسترسی به ایمیل های هاست سرور ویندوز حرفه ای می توانید به یکی ازدو طریق زیر عمل کنید:...

 دسترسی ایمیل های سرورهای لینوکس

    برای ورود به وب میل جهت خواندن ایمیل های تحت وب، دو راه وجود دارد      1-ورود مستقیم به وب...