فعال کردن php روی وب سایت

در صورتی که در برنامه خود نیاز به اجرای فایل های php دارید شما ابتدا باید این امکان را در...